Historie Újezda nad Lesy

neoficiální stránky

       K vytvoření stránek o historii Újezda mne inspirovaly články z újezdské kroniky, které vycházely od roku 2000 v časopisu Újezdský zpravodaj a vzpomínky pamětníků v nich uvedené. Ponořením se do historie místa, kde žijeme, můžeme snadněji pochopit i naši současnost a sledováním příčin a následků dojít k poznání vývoje věcí v tomto našem světě.

       Dříve mne vlastně ani nenapadlo, že v okolí našeho domova je možné nalézt tolik zajímavostí, byť i drobných věcí, které mohou zaujmout hledajícího. Nejen honosné hrady a známé památky naší vlasti, ale i malé zapomenuté kousky minulosti naší historie je krásné hledat a nacházet tak blízko, přestože se na první pohled zdá, že zde nic zajímavého neexistuje.

       Některá témata jsou zde zmíněna pouze okrajově ve zkratce. Je to vlastně všechno tak trochu dobrodružné a často vzrušující pátrání. Na pomoc přišli historici jako prof.dr. August Sedláček, V.V. Tomek, ale hlavně osobnosti Újezda, které svými články a záznamy v újezdské kronice a Újezdském zpravodaji přibližují naši minulost, přestože již někteří nejsou mezi námi. Díky jim všem.

       Při konfrontaci údajů jsem občas našla rozpory, vzniklé přepisem, ale i to je součástí hledání pravdy. Pokud se ve vás probudí zájem o bližší a podrobnější informace, doporučuji přečíst si přesné znění článků z Újezdského Zpravodaje ročník 2000-2004, kde jsou podrobně popsána témata o školství i vývoji obce a další. Mojí snahou je zachycení života a dějů na tomto kousku české země v časové posloupnosti a přiblížit tak Újezd nad Lesy všem nám, kteří tu žijeme, i vám ostatním.

       Vybrala jsem pouze některé události v bodech z historie Újezda a okolí, ale pokud stránky vzbudí u někoho hlubší zájem o dění v Újezdě, budu ráda a také jsem vděčná za připomínky nebo další informace ke zmíněným tématům, abych stránky mohla vylepšit nebo informace zpřesnit a doplnit.

                                                                                                 Alena Váňová